Om oss

MK Revision & Rådgivning AB har flera års erfarenhet och stävar alltid efter bästa kvalité.

Hos oss bygger arbetet på förtroende, där utgångspunkten är helhetssyn över kundens situation och behov. Kontinuitet och långsiktighet i samarbetet är viktigt för att kunna bygga upp kunskapen om företaget och dess ägare så att rådgivningen blir proaktiv och gagnar kunden på bästa sätt.

För att kunna erbjuda detta ställs höga krav på kvalifikationer, kompetens och oberoende. Allt arbete görs av auktoriserad revisor och redovisningskonsult. Arbetet kvalitetssäkras via kontinuerliga interna kontroller och externa kvalitetskontrollanter från FAR – Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.